BSA Smiltenes filiāle
Kontaktinformācija

Adrese: Smiltene, Dārza iela 17
Telefons: 64772851, e-pasts: [email protected]

Uzņemšana BSA nepilna laika studiju programmās notiek pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem

Izņēmumi: personas ar īpašām vajadzībām, ārzemnieki, personas, kas ieguvušas pilnu vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kuras kārto iestājeksāmenu ar IQ testa palīdzību.