BSA Smiltenes filiāle
Kontaktinformācija

Adrese: Smiltene, Dārza iela 17
Telefons: 64772851, e-pasts: [email protected]

1. Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas nosaukums

Uzņēmējdarbība

Padziļināto studiju virziens

Firmas menedžments

Augstākā profesionālā izglītība

2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība

Studiju programmas kods

42345

Studiju programmas īstenošanas ilgums

4,5 gadi (9 semestri) - nepilna laika studijās

Studiju programmas apjoms

160 kp

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi

Vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība

Iegūstamā kvalifikācija

Uzņēmējdarbības vadītājs

Kvalifikācijas līmenis

5.līmeņa profesionālā kvalifikācija

2.Dati par licenci un akreditāciju

Programma licencēta un akreditēta līdz 11.06.2019.

3.Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā un BSA filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā, Ventspilī, Jēkabpilī, Smiltenē, Jelgavā.

4.Valoda

Studijas notiek pēc multilingvālās sistēmas. Latviešu plūsmā 75% - latviešu valodā, 25% - angļu un krievu valodās.

Studiju programmas īstenošanā regulāri piedalās vieslektori, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

5. Iegūstamā kvalifikācija

Programma sagatavo vidējā līmeņa speciālistus uzņēmējdarbības vadībai, ievērojot Eiropas biznesa vadības un organizācijas principus. Programmas absolventi iegūst zināšanas, prasmes, kas nodrošina iespēju izveidot savu biznesu vai veiksmīgi strādāt uzņēmējdarbībā, vadīt nodaļas un uzņēmējdarbības struktūrvienības finanšu, komercijas, tūrisma, apdrošināšanas, IT jomās.

Studiju programma sadarbojas ar dažādām Eiropas Biznesa skolām (EBSI). Studentiem tiek piedāvātas iespējas braukt uz apmācībām dažādās biznesa skolās ES valstīs.

6.Studiju programmas satura specifika

Studiju programmā ir vairāki kursu bloki:

  • ekonomikas kursi (mikroekonomika, makroekonomika, pasaules ekonomika, uzņēmējdarbības ekonomika u.c.);
  • finanšu kursi (grāmatvedības pamati, uzņēmuma finanses, nodokļi un aplikšana ar nodokļiem, finanses un kredīts u.c.);
  • vadības kursi (menedžments, mārketings, stratēģiskais menedžments, vadības teorija, starptautiskais mārketings);
  • sociālo zinātņu un psiholoģijas kursi (socioloģija, sociālā psiholoģija, biznesa komunikācijas, sociālais menedžments u.c.);
  • tiesību zinātņu kursi (uzņēmējdarbības tiesības, Eiropas darba tiesības, muitas regulēšana u.c.);
  • vispārējie kursi (informātika, augstākā matemātika un statistika, biznesa angļu valoda, biznesa latviešu valoda, biznesa vācu valoda u.c.)

Studējošie var apgūt padziļināti sekojošus virzienus:

  • firmas vadība (kursi: uzņēmuma dibināšana un vadība, personāla vadība, korporāciju vadība u.c.);
  • firmas finanšu vadība (kursi: bankas un naudas apgrozījums, finanšu uzskaite, finanšu analīze, finanšu menedžments u.c.);
  • mārketinga vadība (kursi: reklāmas psiholoģija, cenu stratēģijas, starptautiskais mārketings u.c.).