BSA Smiltenes filiāle
Kontaktinformācija

Adrese: Smiltene, Dārza iela 17
Telefons: 64772851, e-pasts: [email protected]

 

1.   Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas nosaukums
Tūrisma un viesmīlības vadība
Augstākā profesionālā izglītība
2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība
Studiju programmas kods
42812
Studiju programmas īstenošanas ilgums
4,5 gadi (9 semestri) pilna laika studijās
Programmas apjoms
160 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi
Vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācijas līmenis
Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadītājs
5.līmeņa profesionālā kvalifikācija

2.   Dati par licenci un akreditāciju
2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Tūrisma un viesmīlības vadība ir licencēta un akreditēta. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.
3.   Valoda
Studijas notiek gan latviešu, gan krievu valodā (sadalījums plūsmās). Studiju programmas īstenošanā regulāri piedalās vieslektori, tādēļ daļa no studiju programmas apmācībām iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).
4.   Iegūstamā kvalifikācija
Saistībā ar mērķtiecīgu un strauju tūrisma industrijas attīstību, arvien populārākas kļūst šīs nozares profesijas un tā ir viena no rentablākajām un visdinamiskāk augošajām sfērām mūsdienu pasaules ekonomikā.
Absolventu profesionālās darbības jomas:
 • aģenta - operatora profesionālā darbība tūrisma produkta izstrādē un realizācijā;
 • ekskursiju un ceļojumu izstrādes struktūra tūrisma pakalpojumu sniegšanā;
 • viesnīcu vadība;
 • viesnīcu un tūrisma uzņēmumu personāla vadība;
 • tūrisma un viesmīlības nozares piedāvājuma kvalitatīva vadība;
 • mārketinga un tirgus politika tūrisma tirgū;
 • reklāmas un PR aktivitātes tūrisma un viesnīcu biznesā;
 • projektu attīstība tūrisma un viesnīcu biznesā;
 • speciālu pasākumu organizācija;
 • ceļojumu pārdošanas procesa organizēšana;
 • darba organizācija darījuma tūrisma sfērā, kongresu un izstāžu plānošana
5.   Studiju programmas satura specifika
Studentiem, kuri apgūst šo specialitāti, tiek piedāvāts padziļināti apgūt zināšanas humanitārajās un sociāli - ekonomiskajās disciplinās, kā arī apgūt svešvalodas (angļu un vācu), iegūt vispārējās profesionālās zināšanas saskarsmes psiholoģijā, mārketingā, mendžmentā un citās jomās. Augsti kvalificēti speciālisti piedāvās apgūt padziļinātas zināšanas pasaules kultūras vēsturē, mākslā un literatūrā, tūrisma ģeogrāfijā un reģionālajās studijās, kā arī komunikācijas pamatos un retorikā.
Studiju programmas absolventi apgūs teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas tādās efektīvas organizācijas un pārdošanas tehnoloģijās kā iekšējais un ārējais tūrisms, iekšzemes tūrisms, transporta pakalpojumi tūristiem. Iegūtās zināšanas un prasmes varēs izmantot ne tikai viesnīcas servisa pakalpojumu nodrošināšanā un vadībā, bet arī sanatorijās, atpūtas bāzēs, pansionātos, kā arī veiksmīgi nodrošināt organizātoriskos pasākumus interesentu piesaistīšanai un kvalitatīvai apkalpošanai.
Mācību procesa laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta tādai tūrisma nozarei kā MICE (Meetings Incentives Conferences Exibitions) – darījuma tūrisma organizācijai. Šis tūrisma veids ļoti aktīvi un intensīvi attīstās visā pasaulē un dotajā brīdī tieši šajā sfērā ir speciālistu trūkums. Baltijas Starptautiskā akadēmija piedalās starptautiskajā projektā Tempus Joint European Project - Baltic MICE-Tourism Training Center - mācību programmu attīstībā MICE tūrisma sfērā un plāno atvērt kopīgu starptautisko maģistratūru šajā nozarē.
Šajā akadēmiskajā darbā programmas pasniedzēji izmanto tradicionālās un inovatīvās apmācības formas:
 • lekcijas un semināri izmantojot mūsdienīgu multimediju tehniku;
 • praktiskās nodarbības un tematiskās lomu spēles, lai efektīvi attīstītu mārketinga metodes tūrisma produkta virzīšanai, attīstītu ekskursiju programmu un pakalpojumu izstrādi, veiksmīgi veidotu saistošus reklāmas materiālus;
 • transporta maršrutu analīze un iespējamo situāciju analīze;
 • galvenie ekskursiju veidi, virzieni, to organizācija un vadīšana. Ekskursiju pamatfunkcijas;
 • testa ceļojumi dažādos maršrutos gan Latvijā, gan ārvalstīs;
 • studentu konferences;
 • apaļā galda diskusijas;
 • piedalīšanās sertificētos semināros.
Studiju laikā studentiem ir iespēja praktizēties Studentu tūrisma aģentūrā.
BSA ir plaši starptautiskie kontakti, kas dod studentiem iespēju piedalīties starptautiskās ERASMUS sistēmas apmaiņas programmās, starptautiskās studentu konferencēs, un realizēt iegūtas iemaņas un zināšanas prakses vietās ārzemēs.