BSA Smiltenes filiāle
Kontaktinformācija

Adrese: Smiltene, Dārza iela 17
Telefons: 64772851, e-pasts: [email protected]

1. Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas nosaukums

Rakstveida un mutvārdu tulkošana

Augstākā profesionālā izglītība

2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība

Studiju programmas kods

42222

Studiju programmas īstenošanas ilgums

4,5 gadi (9 semestri) - nepilna laika studijas (vakara nodaļa) -

Studiju programmas apjoms

160 KP

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi

Vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība

Iegūstamā kvalifikācija

Tulks, tulkotājs,

Kvalifikācijas līmenis

5.līmeņa profesionālā kvalifikācija

2.Dati par licenci un akreditāciju

Programma ir licencēta un akreditēta līdz 13.06.2019.

3.Valoda

Angļu, latviešu, krievu

4.Iegūstamā kvalifikācija

Tulks/tulkotājs: augstā līmenī pārvalda vienu vai vairākas svešvalodas; brīvi runā ar dažādu kultūru, profesiju, sociālo grupu un vecuma cilvēkiem; pārliecinoši uzstājas auditorijas priekšā publiskās saskarsmes situācijās (semināri, izstādes, prezentācijas, pārrunas, furšeti, korporatīvie pasākumi utt.); piesaista cilvēkus ar savu atklātību, sabiedriskumu, skaistu runu, ar spēju viegli mainīt saskarsmes valodas, ar savu ārējo izskatu; korekti raksta un rediģē tekstus (paziņojums, reklāma, lietišķā vēstule, anotācija, apsveikums utt.); paplašina erudīciju strādājot ar dažāda satura tekstiem (globālā sasilšana, pensiju reforma, izglītības sistēma utt.). Tulks, tulkotājs ir pieprasīts vienmēr neatkarīgi no modes tendencēm vai kādām sociālajām vai ekonomiskajām parādībām. Viņš strādā izdevniecībās, tulkošanas birojos, tirdzniecības, ražošanas un tūrisma uzņēmumos, televīzijā, laikrakstos un žurnālos, tiesās. Tulka, tulkotāja pakalpojumi ir pieprasīti prezentāciju laikā, starptautiskajās konferencēs, izstādēs, festivālos, pārrunās un citās situācijās. Tulks, tulkotājs ir elitāra profesija, kas ievada valodu pasaulē, neierobežotas saskarsmes pasaulē, apgūstamo valodu kultūras pasaulē.

5.Studiju programmas satura specifika

Apgūstamās valodas angļu, vācu, latviešu, krievu, spāņu, franču Studenti saņem Eiropas konsorcija ECL sertifikātu, kas apstiprina svešvalodas zināšanu līmeni (http://www.ecl-test.com). Darba valodas Vienīgā programma Latvijā, kas piedāvā izvēlei: divvalodu tulkošanas moduli (angļu ↔ dzimtā); trīsvalodu tulkošanas moduli (angļu ↔ dzimtā ↔ latviešu/krievu). Tulkošanas pamatsfēras tūrisms, kino, izklaides nozare, teātris; menedžments, banku sfēra; plašsaziņa, starptautiskās attiecības. Programmas prioritātes mutvārdu un rakstveida komunikācija apgūstamajās valodās; tulkošanas metodes; datortehnoloģijas tulkošanas jomā (TRADOS). Programma sagatavo tulkus un tulkotājus. Apgūstot mutvārdu tulkošanu studenti trenē savu atmiņu, runas uztveršanu ar dzirdi, aktīvi apgūst oratora mākslu. Savukārt apgūstot rakstveida tulkošanu studenti mācās dziļāk saprast tekstu, ieceri un autora mērķi.