BSA Smiltenes filiāle
Kontaktinformācija

Adrese: Smiltene, Dārza iela 17
Telefons: 64772851, e-pasts: [email protected]

1.    Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas nosaukums

Finanšu vadība

Augstākā profesionālā izglītība

2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība

Studiju programmas kods

4234302

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

4,5 gadi (9 semestri) - pilna laika studijās

Programmas apjoms

160 KP

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi

Vidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai augstākā izglītība

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs finanšu vadībā

Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācijas līmenis

Finansists,
5.līmeņa profesionālā kvalifikācija

2.    Dati par licenci un akreditāciju

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma «Finanšu vadība» ir akreditēta līdz 2019. gada 21.maijam.

3.    Valoda

Studijas notiek bilingvāli - latviešu un krievu valodās. Studiju programmas īstenošanā regulāri piedalās vieslektori, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

4.    Iegūstamā kvalifikācija

Finansists ir kvalificēts speciālists grāmatvedības uzskaites un finanšu jomā, kuram ir kompleksas zināšanas finanšu pārskatu sagatavošanas, prognozēšanas un analīzes jomā atbilstoši starptautiskajām prasībām. Finansista galvenie darbības virzieni ir uzņēmuma finanšu un uzskaites politikas veidošana, informācijas sistēmas ieviešana, naudas plūsmas, likviditātes, ienākumu, kapitāla, risku, kā arī finanšu projektu pārvaldīšana. Zināšanas par Eiropas dažādu valstu pieredzi finanšu, grāmatvedības uzskaites, starptautisko standartu pārskatu jomā šobrīd ir kļuvis aktuāls jautājums ne tikai lielajā, bet arī vidējā un mazajā biznesā. Finanšu grāmatvedis tiek augsti novērtēts darba tirgū. Speciālists finanšu un grāmatvedības uzskaites jomā uzņēmumam sniedz nenovērtējamu palīdzību finanšu resursu piesaistīšanā uz izdevīgiem noteikumiem un to investēšanu ar jo lielāku efektu.

Absolventu profesionālās darbības jomas:

 • kredītiestāžu, uzņēmumu vadītāji;

 • galvenie grāmatveži;

 • finanšu departamenta direktori;

 • finanšu vadības speciālisti uzņeµumos;

 • VID un muitas darbinieki;

 • finanšu eksperti;

 • auditori starptautiskajās auditorfirmās, valsts kontorlē, revīzijas dienestos u.c.

5.    Studiju programmas satura specifika

Studiju programmas saturs:

 • Vispārekonomiskās disciplīnas – mikroekonomika, makroekonomika, statistika, uzņēmuma ekonomika, finanses un kredīts, vadības teorija, menedžments, bankas lietas un naudas apgrozījums, cenu veidošanās, nozaru ekonomika, ekonomisko mācību vēsture.
 • Vispārizglītojošās disciplīnas – loģika, socioloģija, psiholoģija, filozofija, informātika, matemātika ekonomistiem.
 • Finanšu disciplīnas – uzņēmumu finanses, finanšu plānošana, finanšu menedžments, finanšu analīze, finanšu riski, stratēģiskais menedžments, projektu vadīšana.
 • Grāmatvedības uzskaites un audita disciplīnas – finanšu un pārvaldes uzskaite, nodokļu uzskaite, finanšu pārskatu starptautiskie standarti, audits un audita starptautiskie standarti, uzņēmuma iekšējā finanšu kontrole.