BSA Smiltenes filiāle
Kontaktinformācija

Adrese: Smiltene, Dārza iela 17
Telefons: 64772851, e-pasts: [email protected]

Lielākais ieguvumus – studējot būt kopā ar ģimeni

Ir aizritējuši pēdējie pārbaudījumi, vēl tikai nesen Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA) nosvinējusi savu nu jau vienpadsmito izlaidumu, un atkal sākusies pieteikšanās jaunajām studijām.

Par studijām šajā augstskolā stāsta tās absolvente Sanita Lārmane. Sanita BSA absolvēja 2015.gada vasarā, iegūstot juriskonsulta kvalifikāciju.

„Esmu beigusi Vidzemes Augstskolu, ieguvusi profesionālā bakalaura grādu komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās. Pēdējā kursā uzsāku strādāt, taču darbu pazaudēju. Dzīve nolēma, ka man bija jāpārceļas uz Smilteni. Ekonomiskās krīzes iespaidā darbu atrast bija grūti, taču nevēlējos sēdēt mājās un neko nedarīt. Radās doma par studēšanu.

2011.gadā kāds mans radinieks man ieteica Baltijas Starptautisko akadēmiju. Nopriecājos, ka labu izglītību var iegūt tik tuvu pie mājām, neatstājot ģimeni. Nolēmu apgūt Tiesību zinātnes sava redzesloka paplašināšanai.

Priecājos par daudzajām studiju maksas atlaidēm, kādas piedāvāja šī augstskola – piemēram, man tika piemērotas gan teicamnieka atlaides par labām sekmēm, gan atlaides kā kursa vecākajai.

Pirmajā kursā bijām septiņi cilvēki no visdažādākajām Latvijas pilsētām – Gulbenes, Cēsīm, Valmieras, Limbažiem. Visi sākumā bijām nobijušies, kā nu būs, jo jurisprudence bija sveša joma. Iejutāmies ļoti ātri. Pēc gada gan diemžēl bijām palikuši tikai trīs. Izbaudījām individuālu attieksmi studiju procesā. Trešajā kursā mums sāka pievienoties studenti no citām augstskolām, kuri tur beiguši 1.līmeņa studijas un vēlējās studijas turpināt, lai iegūtu bakalaura grādu.

Paralēli studijām atradu darbu lietvedības sfērā. Tādējādi studiju laikā nebija jāmeklē prakses vieta, jo man jau tāda bija.

Profesionālās prakses tika organizētas katru gadu, domāju, studentiem tas bija ļoti noderīgi.

Daudz lekciju notika izmantojot modernās tehnoloģijas, piemēram, teletiltus, lai gan šajās lekcijās pietrūka atgriezeniskās saites no lektora, jo nereti rodas vēlme uzdot precizējošus jautājumus vai palūgt kādu piemēru, lai labāk izprastu lektora stāstīto.

Kā interesantākos studiju priekšmetus atceros Mantojuma tiesības un Ģimenes tiesības, kad apguvu ļoti daudz praktisku lietu, ar ko mēs katrs varam saskarties savā ikdienā.

Augstskolai ir ļoti laba mājas lapa, izmantoju tās datubāzi, lai uzrakstītu savu diplomdarbu.

Kā īpašu Baltijas Starptautiskās akadēmijas priekšrocību gribētu minēt apstākli, ka visi BSA pasniedzēji paši strādā savā profesijā – ir prokurori, tiesneši, juristi, advokāti utt., tādēļ var sniegt studentiem vērtīgus padomus.

Vēlos teikt īpašu paldies BSA pasniedzējiem par lielo zināšanu krājumu un interesantajām lekcijām, kas neapšaubāmi noderēs turpmāk dzīvē.

Gan es, gan manas kursa biedrenes plānojam turpināt studijas maģistrantūrā šajā pašā augstskolā, jo tas ir ļoti izdevīgi – studijas, darbs un ģimene – viss vienā pilsētā, nav nekur jābrauc. Ja kāds vēl vēlas stāties BSA maģistrantūrā, ir iespēja pievienoties mūsu draudzīgajam pulciņam.

Vēlu visiem topošajiem studentiem, lai arī jums augstskolā pavadītais laiks ir neaizmirstams un būtu kā svarīgs notikums jaunam sākumam!”