BSA Smiltenes filiāle
Kontaktinformācija

Adrese: Smiltene, Dārza iela 17
Telefons: 64772851, e-pasts: [email protected]

programmas ietvaros studentiem ir iespēja uz laiku no 3 līdz 12 mēnešiem studēt Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) partneraugstskolās. Pašlaik BSA ir noslēgti 60 ERASMUS sadarbības līgumi ar universitātēm 17 dažādās Eiropas valstīs. Jaunākie sadarbības līgumi ir noslēgti ar universitātēm Ungārijā un Igaunijā. Līgumi ir noslēgti dažādām studiju programmām. Līdz šim studenti ir saņēmuši stipendiju studijām Zviedrijā, Portugālē, Spānijā, Grieķijā u.c. Pēc 3-5 mēnešu (viena semestra) ilga mācību termiņa beigām studenti saņems ārzemju universitātes izdotu sertifikātu par pabeigtu mācību kursu. Arī BSA diplomā viņiem būs ieraksts, ka vienu semestri viņi ir studējuši ārzemju augstskolā. Sīkāka informācija - http://bsa.edu.lv/lang/lat/student.htm