BSA Smiltenes filiāle
Kontaktinformācija

Adrese: Smiltene, Dārza iela 17
Telefons: 64772851, e-pasts: [email protected]

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Smiltenes filiāles bibliotēka ir BSA Centrālās Zinātniskās bibliotēkas sastāvdaļa. BSA bibliotēka ir Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācijas locekle (LATABA); Juridisko bibliotēku konsorcija locekle; akreditēta 2005. gada 26. septembrī (apliecības Nr. 8).