BSA Smiltenes filiāle
Kontaktinformācija

Adrese: Smiltene, Dārza iela 17
Telefons: 64772851, e-pasts: [email protected]

Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA) ir lielākā privātā augstskola Baltijas valstīs, kurā studē 9000 studenti no 20 valstīm.

BSA īsteno studijas pēc akreditētām studiju programmām un 1999. gadā ir saņemta valsts beztermiņa augstskolas akreditācija, kas dod tiesības izsniegt valsts parauga diplomus.

Smiltenes filiāle darbojas no 2003.gada.

Filiālē ir bagāta materiāli tehniskā bāze ar plašu bibliotēkas fondu, ar pieeju internetam, ar iespēju izmantot jaunākās tehnoloģijas, tajā skaitā teletiltus, internetkonsultācijas, elektroniskās datu bāzes. Teletiltu izmantošana dod iespēju studentiem saņemt augstvērtīgākas zināšanas.

Filiāle 15. studiju gadu uzsākot, kļuvusi par patstāvīgu augstākās izglītības iestādi ar savām tradīcijām, ar absolventiem, kas strādā atbildīgos amatos.

BSA Smiltenes filiāle ir kļuvusi par Smiltenes novada attīstībai nozīmīgu un visā Vidzemē pieprasītu izglītības iestādi.