BSA Smiltenes filiāle
Kontaktinformācija

Adrese: Smiltene, Dārza iela 17
Telefons: 64772851, e-pasts: [email protected]

 

Vārds uzvārds

Amats

Telefons, e-pasts 

Ilze Vergina

BSA Smiltenes filiāles vadītāja

64772857; [email protected]

Inguna Kudlāne

BSA Smiltenes filiāles metodiķe studiju darbā, bibliotekāre

64772851; [email protected]