BSA Smiltenes filiāle
Kontaktinformācija

Adrese: Smiltene, Dārza iela 17
Telefons: 64772851, e-pasts: [email protected]

 

 

Vārds, uzvārds

 

Amats

 

e-pasts 

Ilze Vergina

BSA Smiltenes filiāles vadītāja

[email protected]

Inguna Kudlāne

BSA Smiltenes filiāles metodiķe studiju darbā, bibliotekāre

[email protected]