BSA Smiltenes filiāle
Kontaktinformācija

Adrese: Smiltene, Dārza iela 17
Telefons: 64772851, e-pasts: [email protected]

Elektroniskā pieteikšanās studijām:

https://intra.bsa.edu.lv/anketa.php

BSA Smiltenes filiāle  piedāvā šādas studiju programmas:

Profesionālā augstākās izglītības programma "Tiesību zinātne" profesionālā bakalaura grāda tiesību zinātnēs un juriskonsulta kvalifikācijas iegūšanai.

Akreditācijas termiņš: 04.06.2019.

Studiju ilgums: 9 semestri (160 KP)

Studiju maksa: Eu 500 semestrī

Profesionālā augstākās izglītības programma "Sabiedriskās attiecības" profesionālā bakalaura grāda tigzinībās un sabiedrisko attiecību menedžera kvalifikācijas iegūšanai.

Akreditācijas termiņš: 13.06.2019.

Studiju ilgums: 9 semestri (160 KP) 

Studiju maksa: Eu 500 semestrī

Profesionālā augstākās izglītības programma "Rakstveida un mutvārdu tulkošana" profesionālā bakalaura grāda tulkošanā un tulka - tulkotāja kvalifikācijas iegūšanai.

Akreditācijas termiņš: 13.06.2019.
Studiju ilgums: 9 semestri (160 KP)
Studiju maksa: Eu 500 semestrī

Profesionālā augstākās izglītības programma "Tūrisma un viesmīlības vadība" profesionālā bakalaura grāda tūrismā un viesmīlības uzņēmuma vadītāja kvalifikācijas iegūšanai.

Akreditācijas termiņš: 16.07.2019.
Studiju ilgums: 9 semestri (160 KP)
Studiju maksa: Eu 500 semestrī

Profesionālā augstākās izglītības programma "Finanšu vadība" profesionālā bakalaura grāda finanšu vadības un finansista  kvalifikācijas iegūšanai.

Akreditācijas termiņš: 31.12.2019.
Studiju ilgums: 9 semestri (160 KP)
Studiju maksa: Eu 500 semestrī

Studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana" profesionālā maģistra grāda uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā iegūšanai.

Akreditācijas termiņš: 31.12.2019.
Studiju ilgums: 3 semestri (60 KP)
Studiju maksa: Eu 650 semestrī
BSA absolventiem: Eu 520 semestrī

Studiju programma "Privāttiesības" profesionālā maģistra grāda civiltiesības iegūšanai.

 Akreditācijas termiņš: 31.12.2019.

Studiju programma "Krimināltiesības" profesionālā maģistra grāda krimināltiesībās iegūšanai.

 Akreditācijas termiņš: 31.12.2019.

Studiju ilgums: 3 semestri (60 KP)

Studiju maksa: Eu 650 semestrī

BSA absolventiem: Eu 520 semestrī

 Programmu un virzienu, kuri akreditējami līdz 2019.g., akreditāciju pagarināšanas grafiks (Augstskolu likuma XII nod., 48.panta 1.p.) : http://bsa.edu.lv/docs/2019/akk_term.pdf

Uzņemšanas komisijas kontakti:

Tālr.: 64772851, 29188341

Adrese: Dārza iela 17, Smiltene (Smiltenes  vidusskola)

Uzņemšanas komisijas darba laiki:

Trešdienās 11.00 -16.00

Piektdienās 15.00 -18.00

 Labākie studenti - mūsu lepnums!

Atlaide teicamniekiem – 25 %

Programma „BSA ģimene” – atlaides studējošām ģimenēm (10%)

Atlaide - BSA absolventa radinieks- 5 %

Atlaides invalīdiem un bāreņiem (10% līdz 25%)

Atlaides skolēniem, BSA sadarbības partnerskolu absolventiem

Iespēja iesaistīties ES finansētā studentu mobilitātes programmā ERASMUS – līgumi ar 30 Eiropas universitātēm

Iespēja saņemt valsts garantētus un komercbanku studentu un studiju kredītus
Maģistrantiem, BSA absolventiem- studiju maksas atlaides
Atlaides studentiem – BSA sabiedriskās, kultūras un sporta dzīves aktīvistiem

BSA STUDIJU MAKSAS ATLAIDES 2019./2020. MĀCĪBU GADĀ: